Toverwoud

NLP coach, Remedial teacher

Remedial Teacher

Remedial Teaching is extra hulp voor kinderen, die vastgelopen zijn in het, in dit geval basisonderwijs. Dit kan zijn, doordat het kind een achterstand heeft opgelopen op school, door b.v. ziekte, of door een leerstoornis (dyslexiedysorthografie etc.). Of misschien juist is gestrand in het onderwijs omdat hij/zij te weinig uitdaging gehad heeft op school. Het is de bedoeling, dat het kind, met steun en de samenwerking van de Remedial Teacher en de ouders, zo snel mogelijk zelf verder kan in het onderwijs.

Als u besloten heeft uw kind voor extra hulp op te geven dan starten we met een intakegesprek, om te kijken of ik uw kind voldoende kan helpen en of u zich daarin kunt vinden. Het intakegesprek zal ongeveer een half uur tot een uur duren. Ik ben genoodzaakt me te houden aan de tarieven van de Landelijke Beroepsvereniging, waar ik lid van ben. U kunt ook gebruik maken van de strippenkaart en per les betalen. Bij mij staat het belang van de leerling voorop.

Het is de bedoeling, dat wij er gezamenlijk bij u zoon of dochter het maximale aan mogelijkheden uit te halen. Ik maak tijdens de sessies veel gebruik van computerprogramma's. De ouders krijgen tips mee naar huis om hun kind te ondersteunen. Om RT te geven heb ik de IB/RT opleiding in Rotterdam gevolgd. Verder heb ik na de PABO de opleiding speciaal onderwijs gevolgd en de opleiding voor kinderen met spraak taalproblemen. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in het basis onderwijs, veel ervaring met Nederlands aan anderstaligen (spreek Turks).

Tarieven

Het intake gesprek is vrijblijvend en gratis.                                                                                                            De tarieven voor de lessen zijn 60 euro per lesuur.                                                                                           .                                   

Voor een telefonische afspraak geldt het uur tarief net als voor gesprekken met leerkrachten van de scholen van de leerlingen. Ook losse lessen zijn mogelijk in overleg. De lessen dienen 24 uur voor het begin door één van beide ouders te worden afgezegd, als u of uw zoon /dochter verhinderd mocht zijn. Een afspraak kan slechts één keer worden omgezet.          


 

Opbellen
E-mail