Over dyslectie enzo

Dyslectie enzo


Rekenproblemen bij dyslexie


Bij dyslectische kinderen beperken de problemen zich vaak niet tot het lezen en spellen. Vaak gaat ook de ontwikkeling van het rekenen langzamer. Rekenen is niet alleen maar het omgaan met getallen, het is eveneens een talige activiteit. Je gebruikt er je talige werkgeheugen voor en je moet sommige rekenkennis automatiseren. Daar zit bij dyslectische kinderen vaak het probleem. Dit maakt dat ze dikwijls wat minder snel rekenen. Soms kun je naast dyslexie ook van dyscalculie spreken.

Dyslexie wordt veroorzaakt doordat de hersenen talige informatie anders verwerken. Dyslexie uit zich daarom niet alleen bij het lezen en spellen. Mensen met dyslexie kunnen er ook last van hebben bij het verstaan van mensen in een wat lawaaiige omgeving. Soms hebben ze wat meer moeite dan anderen om op woorden te komen. En het automatiseren en inprenten is een bekend probleem.


Om goed en snel te kunnen rekenen is het belangrijk dat kinderen sommen tot twintig geautomatiseerd hebben. Als ze deze sommen niet automatiseren, moeten ze deze steeds uitrekenen, terwijl de klasgenootjes de uitkomst al uit het hoofd weten. Dat uitrekenen kost natuurlijk tijd. Hetzelfde geldt voor het leren van de tafels. Het automatiseren van de tafels duurt langer. Soms zijn de problemen zo groot, dat het automatiseren ondanks alle moeite die er voor wordt gedaan, niet lukt. 


Verbaal geheugen

De rekenproblemen van dyslectische kinderen hebben veelal niet te maken met het rekenbegrip, maar met het vlot cijfermatig toepassen van de rekenbewerkingen. Uit onderzoek blijkt dat dit met het werkgeheugen en met het lange termijngeheugen te maken heeft. Dit zijn beide talige geheugensystemen waar ook een beroep op wordt gedaan bij het lezen en spellen.


Tips voor rekenproblemen bij dyslexie

Om de sommen tot twintig en de tafels goed te kunnen leren, moet een kind deze eerst goed begrijpen. Goed getalinzicht is van belang om te snappen wat optellen, aftrekken vermenigvuldigen en delen betekent. Als het getalbegrip er is, kun je vaak met leuke rekenspelletjes een goede vooruitgang bereiken.
Spelletjes met getallen helpen bij de ontwikkeling van rekenen, denk aan Yahtzee of Triomino. Ook online zijn veelleuke spelletjeste vinden.

unsplash